הלוואות באישור מיידי

ריבית בנק ופחות

  • הלוואה לכל מטרה עד 100,000 ש''ח
  • הלוואה לעסקים עד 50 מיליון ש''ח
  • הלוואה כנגד נכס עד 20 מיליון ש''ח
  • "מסלול נאור" הלוואה למסורבי אשראי
  • מימון לרכב (כולל לקוחות שלא קיבלו אישור)

ש''ח